tirsdag 19. oktober 2010

Enslig. Mindreårig. Og asylsøker.

Omsorg.

Hør på ordet, kjenn på det. Ordet gir så mange assosiasjoner: En varm klem som rommer all trygghet i hele verden. Et trøstene stryk over kinnet. Eller bare et par lyttende øyne som ser deg og anerkjenner deg, fordi du er akkurat deg.

Få trenger mer omsorg enn ungdom mellom 15 og 18 år. I perioden hvor du er på konstant leting etter hvem du er, hvor du skal og hvordan du vil være. Hvor du forelsker deg annenhver dag. Hvor så mye er nytt og annerledes enn det alltid har vært. Du er i ferd med å bli voksen.

Ikke alle har omsorgspersoner. Derfor finnes barnevernet. De skal fange opp og ta ansvar for alle barn i Norge under 18 år som står uten noen til å ta vare på seg. Men slik det er i dag gjelder dette bare hvis du er født i Norge. Har du kommet som asylsøker og er mellom 15 og 18 år har du ikke de samme rettighetene.

Ungdom fra Norge er ikke annerledes enn ungdom fra andre land. Et menneske er et menneske. Individer som utvikler seg fra dag til dag. Jeg tror at jeg og en jente på min alder har mer til felles enn det som skiller oss, uansett om hun bor på asylmottak eller ikke.

Mange enslige mindreårige asylsøkere sitter inne med erfaringer som er vonde å leve med. De har opplevd krig og uroligheter, har flyktet og befinner seg i tilegg i et nytt land uten familien sin. Da er det helt nødvendig at hjelpen og omsorgen ungdom på asylmottak får er like god som andre barn får.

Ungdom på asylmottak må kunne snakke med mennesker rundt seg uten at det de sier kan bli brukt mot dem når asylsøknaden behandles. Det må finnes kompetanse på å bearbeide traumer, det må finnes tid og det må finnes omsorg i form av klemmer, stryk på kinnet og lyttende øyne.

Noen ganger holder det ikke å si at pengene ikke strekker til, for noen ganger er man bare nødt til å finne dem. At barn diskrimineres er så alvorlig at vi aldri kan godta det. Og mens vi venter på pengene, vokser ungdommene opp og blir voksne. Uten å ha fått den omsorgen de har krav på gjennom barnekonvensjonen.

Få ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere overført til barnevernet nå